Huisregels

 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker;
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het festivalterrein;
 • Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Dit i.v.m drank, danwel sigaretten verkoop;
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen op het festivalterrein. Bij de ingang zal dit in bewaring worden genomen;
 • Parkeren fiets en auto alleen op de daarvoor bestemde plekken. Bezoekers die elders parkeren riskeren een boete en/of zullen worden weggesleept;
 • Het is niet toegestaan te kamperen of te overnachten op of rondom het festivalterrein;
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: huisdieren, film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen,(vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Kleine wegwerpcamera’s en amateur-apparatuur zijn o.v.b. toegestaan;
 • Op en rondom het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel, in drank en drugs van toepassing. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zul je aan de politie worden overgedragen;
 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. beveiligings/bewakingspersoneel en organisatie;
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan;
 • Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.